Huấn luyện và đào tạo Huấn luyện và đào tạo

Hầu hết Thuyền viên của chúng tôi đều tốt nghiệp từ trường Đại Học Hàng...

Xem thêm

Các khóa huấn luyện dành cho các sỹ quan Các khóa huấn luyện dành cho các sỹ quan

A/ TỪ AB LÊN PHÓ BA 1. Khóa huấn luyện nghiệp vụ ban đầu cho Thuyền viên boong...

Xem thêm

Khóa huấn luyện cho sỹ quan máy Khóa huấn luyện cho sỹ quan máy

A/ TỪ THỢ MÁY LÊN MÁY TƯ 1. Khóa huấn luyện nghiệp vụ ban đầu cho Thợ máy (03...

Xem thêm

Tin tức Sự kiện