Ban giám đốc
Ban giám đốc

Giám đốc VCSC
Ông. Đặng Hồng Trường
Điện thoại: 02253 731 082

Di động : 0913 246 248
Email: truongdh@vosco.vn

 

Phó Giám đốc VCSC
Bà. Đặng Thị Hồng Nhung
Điện thoại: 02253 731 082

Di động : 0936 528 223
Email: nhungdh@vosco.vn

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container