Quy trình tuyển dụng
Quy trình tuyển dụng Quy trình tuyển dụng

 1. Đơn nguyện vọng của Thuyền viên (mới/thay thế)
 2. Đánh giá (phỏng vấn và đánh giá),
 3. Đào tạo (nếu cần)
 4. Giới thiệu các ứng viên cho các Chủ tàu,
 5. Hỗ trợ thuê Thuyền viên (ký kết hợp đồng lao động, , thu xếp đi lại, bố trí sắp xếp các giấy tờ theo luật của quốc gia tàu treo cờ).

Sự tuyển chọn Thuyền viên của chúng tôi chủ yếu dựa vào các tiêu chí sau đây:

 • ​Các giấy tờ và chứng chỉ hợp lệ theo vị trí của ứng viên và theo các quy định sửa đổi mới của STCW.
 • Kinh nghiệm
 • Giấy khám sức khỏe do một cơ sở y tế được ủy quyền cấp giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp đi biển cho Thuyền viên; trước khi được điều động đi tàu thì tất cả các ứng viên phải bắt buộc được kiểm tra sức khỏe theo các quy định y tế gồm cả ma túy và rượu bia.
 • Căn cứ vào đánh giá của các tàu đã từng trước đây.
 • Kiểm tra trình độ chuyên môn – kiểm tra về SOLAS/MARPOL và ISM Code, trình độ Tiếng Anh.
 • Hồ sơ cá nhân – đánh giá chất lượng con người.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container