Vinh Hung
Vinh Hung Vinh Hung

 

GENERAL INFORMATION

  Name     VINH HUNG    
  Call sign     XVFL      
  IMO No.     9276212      
  Flag     Vietnam      
  Built     2002      
  Shipyard     BachDang Shipyard/ VietNam  
  Class     NK 021677    

DIMENSIONS

  LOA     102.79 m      
  LBP     94.50 m      
  Breadth moulded   17.00 m      
  Draught (summer)   6.95 m      
  Keel to top of mast   29.47 m      

CAPACITY

  DWT /  TPC     6,500      
  Gross tonnage   4,089      
  Net tonnage     2,448      
  Light weight     2,066      

OUTPUT

  M/E type     HANSHIN - LH 41LA  
  M/E max output / RPM   2,647kW/ 240Rpm    
  A/E      YANMAR 6LAAL-UTN x 265kW x 2sets
  Bow thruster     N/A      
  Service speed     12.44 knots    

CARGO RELATED INFORMATION

  No. of cargo holds / hatches 2/24      
  Capacity (grain/bales)   8,610/ 8,759 CM (301,092/ 286,932 CF)
  Gear and outreach   Derrick 15Tx4/ 4m    
  Grab fitted     N/A      
 

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container