Huấn luyện và đào tạo

Huấn luyện và đào tạo

Hầu hết Thuyền viên của chúng tôi đều tốt nghiệp từ trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam hoặc Cao Đẳng Hàng Hải. Sau khi vượt qua vòng tuyển dụng, họ sẽ được đào tạo theo quy trình riêng của chúng tôi tại trung tâm huấn luyện Thuyền viên của Vosco (VMTC) được thành lập từ năm 2006. VMTC đã đầu tư hẳn một Hệ thống Mô Phỏng Quản lý Buồng lái và Quản lý Buồng máy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các Giảng viên của VMTC có trình độ cao và hầu hết họ là những Thuyền trưởng, Máy trưởng có trên 20 năm kinh nghiệm đi biển đồng thời được huấn luyện qua các khóa huấn luyện...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container