Giới thiệu

Khách hàng truyền thống

OLDENDORFF CARRIER MISUGA KAIUN CO.,LTD RIGHTWAY SHIPPING SERVICES CO.,LTD TOEI JAPAN SHIPPING CO.,LTD PETROLIMEX GROUP SOUTHERN SHIP MANAGEMENT COMPANY INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOIN STOCK COMPANY HAIPHONG TRADING-TRANSPORT CO.,LTD   Xem thêmBan giám đốc
Ban giám đốc   admin  11,262

Giám đốc VCSC Ông. Đặng Hồng Trường Điện thoại: 02253 731 082 Di động : 0913...   Xem thêm


Ảnh đội tàu
Ảnh đội tàu   admin  16,769

 Ảnh đội tàu thuyền bộ Việt Nam chủ tàu nước ngoài Ảnh đội tàu đa quốc tịch...   Xem thêm


Thông tin chung
Thông tin chung   admin  17,828

Cùng với sự thành lập và phát triển của VOSCO, VCSC đã không ngừng nỗ lực để...   Xem thêm


Thư giới thiệu
Thư giới thiệu   admin  69,968

Kính gửi tới Quý khách hàng, Quý đối tác và các bạn thuyền viên thân mến Đầu...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container