Fleet List - Slider

Vosco Sunrise

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO SUNRISE       Call sign     3WJV9         IMO No.     9391634         Flag     Vietnam         Built     15/5/2013         Shipyard     NamTrieu Shipyard     Class     NK...   Xem thêm


Vinh An
Vinh An   admin  9,515

  GENERAL INFORMATION   Name     VINH AN       Call...   Xem thêm


Vinh Hung
Vinh Hung   admin  11,548

  GENERAL INFORMATION   Name     VINH HUNG       Call...   Xem thêm


Lan Ha
Lan Ha   admin  12,542

  GENERAL INFORMATION   Name     LAN HA         Call...   Xem thêm


Vosco Star
Vosco Star   admin  14,707

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call...   Xem thêm


Vega Star
Vega Star   admin  9,682

  GENERAL INFORMATION   Name     VEGA  STAR       Call...   Xem thêm


Nepture Star
Nepture Star   admin  7,909

  GENERAL INFORMATION   Name     NEPTUNE  STAR       Call...   Xem thêm


Lucky Star
Lucky Star   admin  9,204

  GENERAL INFORMATION   Name     LUCKY STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Sky
Vosco Sky   admin  10,534

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO  SKY       Call...   Xem thêm


Blue Star
Blue Star   admin  13,741

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   Xem thêm


M/T DAI NAM
M/T DAI NAM   admin  10,729

M/T DAI NAM GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêmCông ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container