Fortune Freighter
Fortune Freighter Fortune Freighter

 

GENERAL INFORMATION

  Name     FORTUNE FREIGHTER  
  Call sign     XVQH      
  IMO No.     9168520      
  Flag     Vietnam      
  Built/delivered   1997      
  Shipyard     Watanabe Shipbuilding Co., Ltd
  Class     NK 972837    

DIMENSIONS

  LOA     123.57 m      
  LBP     113.60 m      
  Breadth moulded   18.50 m      
  Draught (summer)   8.01 m      
               

CAPACITY

  Nominal capacity (TEU)   560      
  Capacity @homo 14T          
  DWT / TPC     8,937      
  Gross tonnage   6,773      
  Net tonnage     3,733      
  Light weight     3,823

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container