Board of Director
Board of Director

Director of VCSC
Mr. Dang Hong Truong
Tel: +84 225 3731 082

Mob : +84 913 246 248
Email: truongdh@vosco.vn

 

Deputy Director of VCSC
Ms. Dang Thi Hong Nhung
Tel: +84 225 3731 082

Mob : +84 9636 528 223
Email: nhungdh@vosco.vn

 

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container