M/T DAI MINH
M/T DAI MINH M/T DAI MINH

M/T DAI MINH

GENERAL INFORMATION

  Name       DAI MINH  
  Call sign       3WVA    
  IMO No.       9282297    
  Flag       Vietnam    
  Built/delivered     2004    
  Shipyard       Onomichi Dockyard Co.,Ltd., Japan
  Class       LR    
  Type of vessel     Double hull  

DIMENSIONS

  LOA       182.50 m    
  Breadth moulded     32.20 m    
  Depth moulded     19.10m    
  Dist.Bow / aft to ctr.manifold   91.71 / 90.79  
  Airdraft ballast     38.30 m    
  Keel to top of mast          
  Parallel body. Laden/ballast   78.98 m / 66.35 m  

CAPACITY

  DWT / Draft summer / TPC   47,148 mt /12.666 m 
  International gross / net   28,529/ 12,315  
  Cargo cap 98% ex xlop   50,332.4 M3  
  Slop cap 98%     2,204.3 M3  

OUTPUT

  M/E type       Mitsui MAN B&W 6S50MC
  M/E output / RPM     11,665 HP / 127 rpm 

CARGO RELATED INFORMATION

  No. of cargo tanks     14    
  No. of slop tanks     2    
  No. of grades double valve  

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng Đội tàu dầu

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container