Blue Star
Blue Star Blue Star

 

GENERAL INFORMATION

  Name     BLUE   STAR    
  Call sign     3WZR      
  IMO No.     9543304      
  Flag     Vietnam      
  Built     2010      
  Shipyard     BachDang Shipyard/ VietNam  
  Class     NK 102847      

DIMENSIONS

  LOA     153.20 m      
  LBP     143.00 m      
  Breadth moulded   26.00 m      
  Draught (summer)   95.17 m      
  Keel to top of mast   40.30 m      

CAPACITY

  DWT /  TPC     22704      
  Gross tonnage   14851      
  Net tonnage     7158      
  Light weight     5741      

OUTPUT

  M/E type     AKASAKA 7UEC 45LA  
  M/E max output / RPM 6,230kW/ 158Rpm    

Keywords:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container